BVV: brněnské výstaviště

JCA ZS2017
Peter Bednár
Jakub Cigler

Na základě mezinárodní urbanistické ideové soutěže pro areál brněnského výstaviště a navazující okolí byl během semestrální stáže v JCA vypracován návrh pro užší část řešeného území.
Hlavní důraz byl kladen na propojení samotného areálu s jeho okolím a řešení veřejného městského prostoru. 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.