základní škola Malešice

FSv ČVUT LS2019
diplomová práce

Diplomová práce se zabývá návrhem novostavby základní školy v revitalizovaném území původní teplárny v Malešicích. Cílem projektu je vytvořit vnitřní prostředí vyhovující inovativním tendencím ve vzdělávání za předpokladu dodržení stávajících normových požadavků na školské stavby.
Dvěma hlavními faktory ovlivňujícími návrh školy jsou návaznost na okolní urbanistickou strukturu vytvořenou v rámci předdiplomního projektu a funkční a prostorové upořádání navrhovaných prostor.
Hmotové řešení reaguje na dopravní osy. Z jižní strany, v místě hlavního vstupu a žákovské kavárny, vytváří předprostor školy navazující na park před základní uměleckou školou. Z východní strany budova pokračuje v uliční linii, se kterou ustupuje v místě bočního vstupu do části tělovýchovy a zásobování školní kuchyně.  Rozlehlý objekt je dělen do šesti částí o výšce jednoho či dvou podlaží. Vytváří tak přechod od pětipodlažní blokové zástavby směrem na sever k plánovaným parcelám s rodinnými domy.
Jednotlivé bloky budovy byly navrhovány s ohledem na provoz školy a požadavky na jednotlivé celky. Dvoupodlažní bloky, každý s doplňující veřejnou funkcí (žákovská kavárna a tělocvična), jsou propojeny jednopodlažními úseky se šatnami. Prostory prvního stupně jsou umístěny v posledním přízemním bloku, odcloněném od veřejných prostor, s přímým přístupem do školní zahrady. Druhý stupeň je situován ve druhém nadzemním podlaží vstupního objektu a přístup do zahrady je navržen skrz střešní terasu.   


Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.