rozšíření Severočeského muzea v Liberci

ve spolupráci s Jasmin Olivier
a Jorge López 
FSv ČVUT ZS2016

Rozšíření Středočeského muzea svou výškou a jednoduchým tvarem respektuje stávající budovu. Reaguje na její půdorysný tvar, obdivuje její fasádu, kterou zrcadlí ve své, a sklonem střechy jako by se snažilo dosáhnout majestátnosti historické části muzea. 
Většina nově vyžadovaných výstavních prostor se nachází pod zemí, kde také dochází k propojení obou budov. 

Začněte psát hledaný výraz výše a stisknutím klávesy Enter vyhledejte. Stisknutím klávesy ESC zrušíte.